General

Today harvest

General

வெறும் தேங்காய் நார் கழிவுடன் , வெறும் மண்ணுடன் அல்லது இரண்டையும் கலந்து ஆற்று மணலுடன் சேர்த்து வளர்க்க , எது சிறந்தது?!!

organicroofgarden

உங்களுக்கு கிடைத்த DIY கிட்டில் , வெறும் தேங்காய் நார் கழிவுடன் , வெறும் மண்ணுடன் அல்லது   இரண்டையும் கலந்து ஆற்று மணலுடன் சேர்த்து வளர்க்க , எது சிறந்தது என்று அறிய பின்வரும் காணொளியை பாருங்கள்.

அனுபவத்தின் அடிப்படையில் யாம் அறிந்தது 1:1:1:1 விகிதத்தில்  மண்,தேங்காய் நார் கழிவு, உரம் (தொழுவுரம்),ஆற்று மணல் இவைகளை நன்கு கலந்து  growbag இல் இட்டு வளர்த்தால் நல்ல மகசூல் எடுக்கலாம்.

View original post

General

What Startups can learn from Thani Oruvan Movie?

Hope you all watched the new tamil movie in town “Thani Oruvan” termed Single Person in English.

Arvind Samy as Siddarth Abimanyu and Ravi as Mithran IPS have acted well in this action packed dramatic thriller movie with mind blowing peppy hits from hiphop thamizha. Director Jeyam Raja who is famous for his remake hits , became Mohan Raja from this movie with his own script.

how is this movie relevant to startups or entrepreneurs?

 • It is relevant because, it gives you motivation.
 • it makes you to think that one can achieve they have dreamed about .

I wanted to share what startups can learn from the movie.

 • Believe First that You alone can achieve it
 • Take one Idea. Think about it throughout your life. Make it your life.
 • Form a Trusted team to take it forward.  Make everyone believe.
 • Chase your Customer.
 • Be Patient. Be ready to change your selves for anything.
 • Finally be Brave enough to face anything on your path to success.

Have you watched it? What are your thoughts about the movie?

General

What is Success?

For People at various stages, Success means different things at different times.

 • In our childhood, if we won some thing, its a success.
 • In our college days, if we the proposed girl / boy accepts your love, its a success.
 • In startup world, if you get funded, its a success.
 • In business world, if you get listed and make hell a lot of money, its a success.
 • In salaried employees, once you retire, you feel you have succeeded.
 • For parents, if they get their grown up married, its a success.

When i started up, i always had this in mind that should make my website great and get all the love from customers. It aint easy. But it isn’t impossible for one to achievable.

Around me, i see many people coming up in their life and career. They are happy with what they get. Hope they are.

but if you ask them personally, everyday their view on success changes. every month. every year.

I watched lots of movies wherein hero or heroine succeeds easily in a matter of few hours. same is not possible in real life. but it aims to give motivation to people who want it.

No matter how many inspiring people / movies we tend to watch, we get dissatisfied or battery goes down after a while.

you can keep 24×7 for 365 days motivated. There will be ups and downs. I got to learn this over the period of time.

After i quit Amazon, i came to know about the real me. My abilities, creatives, people around me etc. earlier i was labeled as Amazon employee or software engineer. Even now. 2 years back, my parents used to tell that i am still with Amazon due to society pressures. I think the same thing applies for 99% of the middle class parents in Tamilnadu / India.

I always wanted to do some thing creative. Being Creative and create some thing and enjoy what i have created. When ever i see some thing worked in software i write, i feel i accomplished some thing. I feel great. Whether it makes money or not, i enjoy and feel proud about myself in creating it. it can be imitation or newly created ones.

I ask this question to myself 1000 times or more: Why did i started a company? The fact is I / my family had everything while in job except me dissatisfied with job. But after i quit and started, I am happy and i work hard to make it succeed. Now everyone around are unhappy as i have not progressed in career – life. But they do not know how much i progressed myself.

I would have got everything by now by being in job and my parents and in laws would feel proud, even my wife and tejas. I would have done bad thing for myself. It would have been disaster for me or my selves. why? because i wasnt creating anything. i was just working for money like most of engineers. but once i left the job, i felt better. i could validate myself and thoughts. i could validate my creative thinking. I feel more happy now that i was able to create / imitate something and there are customers for it.

In the process of running it, i have lost many things. spending time with my wife, family etc. but i did satisfy my inner voice. even though there is a debate going within. whether to continue or not. one says to continue. There are always day and night. other says think about tejas (my boy) and my wife and parents, in-laws etc. Its going on for a while.

If i could turn my business into a money making machine, i would feel like i considered it as a success. but it aint easy. But how long should i have to wait? some where i heard that in India it will take 5-10 years in building sustainable and profitable businesses.

Lets see where i will be. But i am sure that i have become a better than before being in job.

This is what people call “Life teaches you Life”

There is no two different things called life and career. Always remember, your career is just part of Life. Your Life is most important with what you gonna do. So, do what you like. It can succeed or it can fail. its all about perspective.

You have succeeded by doing what you like. If you do more, you can succeed financially. you can make your family happy.

I consider Success as

 • Being Healthy.
 • Do What we Like to do.
 • Make enough money for the decent living.
 • Travel with friends and families.
 • Create Some thing i am proud about.

what is your point of view of success? share your thoughts!

General

Startup Idea #7 Online Parking Reservation for Cars

Parking through mobile. Hassle Free Online Parking Reservation system

 Places:

 • Shopping / Movie Complexes
 • New age Shopping Malls
 • Airports
 • Premium Hospitals
 • Parking Spaces

Problem:

When ever we book a ticket for a movie in a mall along with a family or with spouse or with friends, we take our car. It’s very frustrating to find the parking space in the shopping complex malls as many keep their car for long hours. We got to lose our patience and go through rounds to find the parking slot. We end up parking somewhere and spoil ourselves.

Instead, how about a reserved parking which when booked via app, your space is allocated for your time. You come and park and enjoy your evening or shopping.

Objective:

To find and reserve a car parking in malls / airport / shopping centre before arriving there.

Solution:

 • Open the App.
 • Select City and Mall.
 • Reserve Parking for ‘n’ of hours on the same day or advance.
 • Make Payment through Paytm Wallet
 • Enjoy hassle free parking at the venue.

Features:

All parking will be technology enabled. Users can use their phone for authentication at the parking entrance.

 • Vehicle Locator via Indoor Mapping
 • Basic Parking

This is the basic of all parking. You drive in and park at the free places available in parking slots.

 • Premium Parking

This is parking especially for high range / high value cars

 • Valet Parking

This is for VIP parking. Parking assistant will help in driving the car in and out of the parking slot.

 

Revenue Model:

As of today, many users who drive with car into malls, end up paying ~100 Rs as parking charge. Remember, per day, there are 100s or 1000s of cars are coming in and out in weekdays.

In weekends, it will be very high. There are multiple ways we could charge the customer for parking.

 • Weekday Parking
 • Weekends Parking
 • Peak Hour Parking

Users can Advance book the parking based on their movie ticket well before a week something like we book in trains. In that ways, Malls can relax w.r.t to parking. Users can reserve parking and enjoy hassle free parking.

ARPU will be 100 – 200 INR Range. If 1000 cars are parked, it will be 1 Lakh per day per mall. This can scale well globally.

Technology:

 • Mobile App – Begin with Android platform
 • With Parking Slots served from a Database Backend
 • Dashboard for parking managers.

Largest Malls

Name Location Year Size (Gross Leasable Area) Source
LuLu International Shopping Mall KochiKerala 2013 1,700,000 sq ft (160,000 m2) [1]
Phoenix Market City (Chennai) Chennai 2013 1,000,000 sq ft (93,000 m2) [2]
Mantri Square Bangalore 2010 924,000 sq ft (85,800 m2) [3]
Lotus Mall Mangalore 2015 900,000 sq ft (84,000 m2) [4]
Express Avenue Chennai 2010 900,000 sq ft (84,000 m2)
Orion Mall Bangalore 2012 850,000 sq ft (79,000 m2) [5]
Phoenix Market City Bangalore 2010 700,000 sq ft (65,000 m2)
Forum Fiza Mall Mangalore 2014 686,892 sq ft (63,814.4 m2) [6]
The Forum Vijaya Chennai 2013 636,000 sq ft (59,100 m2) [7][8]
Gold Souk Grandé Mall Chennai Chennai 2014 600,000 sq ft (56,000 m2) [9][10]
Inorbit Hyderabad Hyderabad 2009 576,000 sq ft (53,500 m2)
Forum Sujana Mall Hyderabad 2014 562,464 sq ft (52,254.6 m2) [11]
City Centre, Mangalore Mangalore 2011 540,000 sq ft (50,000 m2) [12]
Spencer Plaza Chennai 1895 530,000 sq ft (49,000 m2) [13]

 

References:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_shopping_malls_in_South_India

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_shopping_malls_in_India

 

General

Hitler: Sollapadatha Sarithiram : Aadhi Muthal Andarangam varai

Hitler: Sollapadatha Sarithiram : Aadhi Muthal Andarangam varai – book written by Mugil, the author of Agam Puram Anthapuram.

Hitler: Sollapadaatha Sarithiram, Hitler biography from different perspective
Hitler: Sollapadaatha Sarithiram, Hitler biography from different perspective

He brings the biography of Hitler, the Nazi German who conquered the world.

To Buy Click Here

Pages: 448.

MRP Rs. 300.

Offer Price: ரூ.270 Only.

10% Discount

Hurry! Walk into Nazi Germany. Know about a Man who conquered with his speech and strength.

General

Dear MediaNAMA, Don’t hurt Chennaishopping.com.

Dear MediaNAMA,
I read your article today with title “Amazon.in launches Tamil books collection; No ebooks on Kindle?” posted on July 7,2014 located at http://www.medianama.com/2014/07/223-amazon-books-tamil-ebooks/
you have mentioned about our website www.chennaishopping.com in the fourth paragraph.

Another alternative is chennaishopping.com that allows for educational books. However, both of these websites lack the diverse collection Amazon.in promises.

I would like to let you know little more than what you already know about us.
Chennaishopping.com, A Chennai based online book store started in Oct 2011 serving 7000+ customers and growing till date. we sell tamil books, tamil novels, sangam literature, tamil dictionaries, poetry’s, history and epics available in Tamil (தமிழ்) Language. We bring you, your favourite Tamil books online.
 • We have 7000+ books, 100+ categories, 1500+ Authors, 50+ Leading publishers from south india. Till date, we have been selling Tamil books worldwide
 • Our customers are from United States, United Kingdom, Denmark, Australia, Canada, South Africa, Malaysia and Sri Lanka.
 • we offer customer support in Tamil for our regional customers. We also offer Express Delivery (Same Day Delivery) in Chennai.
 • We aim to connect Tamil book writers and its readers by delivering tamil books worldwide.
 • we aim to bridge the gap between Tamil book readers and the publishers by providing access to Tamil books online.
 • You can browse our latest tamil books, order easily in 3 easy steps, read at your leisure time.
 • We are working on the best delivery option for our customer to get the book quickly in your hands within 3-7 business days.
Your statement of not having diverse collection w.r.t to Tamil Books is a false statement. Also we are not just into Educational books. 
 
We are into TAMIL BOOKS of all genres.
 
I have no idea about your analysis.
One thing i could understand is that you are trying to make Amazon.in a better place for Tamil Books. You have all the liberty to do.
but I kindly request you not to damage the small startups like us.
Thank you.
Regards,
Balachandar Muruganantham
Chennaishopping.com, a unit of Zapota Online Services Pvt Ltd
UPDATE 14-07-2014:
MEDIANAMA corrected the error.
The closest Tamil readers have to getting access to books online is nammabooks.com, which although is quite popular for classics, does not have the more contemporary work in the field of Tamil literature. Another alternative is chennaishopping.com that allows for educational books (Update: we’re informed that Chennaishopping.com offers more than just educational books, and has over 7000 titles). However, both of these websites lack the diverse collection Amazon.in promises.

The closest Tamil readers have to getting access to books online is nammabooks.com, which although is quite popular for classics, does not have the more contemporary work in the field of Tamil literature. Another alternative is chennaishopping.com that allows for educational books (Update: we’re informed that Chennaishopping.com offers more than just educational books, and has over 7000 titles). However, both of these websites lack the diverse collection Amazon.in promises.

In addition to their website being secure for online transactions, customers can also download their app across Android and iOS platforms. However, these ebooks  are not available in Amazon’s Kindle due tocompatibility issues.

Corrigendum: An earlier version of this article incorrectly mentioned that Chennaishopping.com only has educational books. Our apologies for the error.